Tinokutambirai neemufaro ku littleZIM.. Ichi chikamu che Zimbabwe chine runako rweku  Africa. Nzvimbo iyi inowanikwa munyika ye Germany. Panonzi pa Birkenried .Panzvimbo iyi pamafuro manyoro pane runyararo uye pachifefetera.
                            __________________________

Sculpture of the Months - "life after hardship" - Rizimu Chiwawa
                            __________________________

littleZIM aktuell  

“Stone talking“
What get’s people going, what moves Body, Spirit and Soul?

Exhibition until October 2019

more info >>> magazin >>>
littleZIM current  


Workshop-mazuva 2019>>>
Exhibitions >>>
Safari - exotic metal objects >>>
Forgotten sculptures of tengenenge.. >>>
Onlinegallery >>>
Paintings >>>